twirldanseres terra nova twirl danseres  
    Home  Info foto's  Algemeen Kleding    
Trainingen

 


De trainingen vinden plaats in de sporthal "de Erven West" in Emmeloord

 
Woensdag
Donderdag
17:00 - 18:15
19:00 - 21:00
5  - 12jaar
12 jaar en ouder

Trainsters:

    
Woensdag


Donderdag


.
Aline Stoelinga & Carey Spek


Rhonda van Dam


tel. 06 19776424
tel. 06 11671429

tel.06820728637
Lidmaatschap
  Contributie
Extra solo/duo training

Wedstrijd  Solo
                Duo
                Ensemble
Euro : 10,00  per maand
            8,50  per maand

            14,00
              8,25
              5,00

 

Deze bedragen worden automatisch afgeschreven middels de machtiging die u heeft afgegeven. de eenmalige borg voor de baton is euro 29,50 wordt bij de eerste contributie geïnd. ! Bij aanvang van het seizoen kan men niet halverwege stoppen, omdat het hier een teamsport betreft. Volgens de N.B.T.A. de bond waarbij Terra nova is aangesloten loopt een seizoen van Januari tot Januari. In bijzondere gevallen kan in overleg met de trainster/bestuur wel worden gestopt met Twirling. De solisten / duo e.d. trainen van September tot aan de zomervakantie. Houdt hier dus rekening mee omdat de kosten door het aantal leden die hieraan meedoen worden gedeeld. aanmelden en opzeggen bij het secretariaat. Bank: 34.65.805.28 Terra Nova

Opgericht 2 September 1957
Bestuur          
           
Voorzitter Willy Feikens tel. 05270239977          
Penningm. (afgetreden) Ria Ten Wolde tel. 05270241122
Secretariaat Danielle Sloterwijk tel. 05277707115          
        ,,  Jan Spek tel. 05270620175
               
Jaarvergadering 2015          
Het verslag van de jaarvergadering van 17 Februari vind u
hier
         
      wij zijn te bereiken via : terranovanoordoostpolder@gmail.com of telefonisch via het bestuur of een  van de trainsters.        
               
               
  enkele links: NBTA National twirling association
      ( staan veel foto's op van wedstrijden )        
    KNFM Koninklijke federatie van muziekverenigingen        
    Twirlzusjes Twirlvereniging in de noordoostpolder        
      ( hebben ook veel foto's van wedstrijden)        
    Diana-tollebeek Twirlvereniging in de noordoostpoler        
    Baton twirling een site met veel amerikaanse verenigingen